• Binnen 1 à 2 werkdagen geleverd
  • Ruim 40 jaar ervaring
  • Marktleider in bamboestokken
  • 10.000m² op voorraad

Privacyverklaring

Bamboestokken.com hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website Bamboestokken.com.

Bamboestokken.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
 
Bamboestokken.com draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Grondslag voor de verwerking

Bamboestokken.com verwerkt uw persoonsgegevens als u klant bent van Bamboestokken.com. De klant is degene met wie Bamboestokken.com een overeenkomst is aangegaan voor levering van goederen en/of diensten.
 
Daarnaast verzamelen wij ook persoonlijke gegevens van potentiele klanten (prospects), nieuwsbrieflezers, leveranciers en onze eigen medewerkers. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens van deze personen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Bamboestokken.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren.
Om goederen en/of diensten aan u te kunnen leveren.
Voor het versturen van facturen en het afhandelen van uw betaling.
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om foto’s op te vragen van hoe onze producten door klanten zijn gebruikt. 
Om informatie over uitgelichte en nieuwe producten te versturen. .
Om feedback te vragen op basis van uw ervaring met Bamboestokken.com 
Om u toegang te verschaffen tot ons extranet (indien gewenst).
Om u uit te nodigen voor licentiebijeenkomsten en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Bamboestokken.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bamboestokken.com registreert de volgende gegevens: 
Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
Adres en woonplaats
E-mailadres en (mobiele) telefoonnummer
Bankrekeningnummer (in geval van automatische incasso)
Producten die u bij ons heeft afgenomen
Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals ras, politieke voorkeur, geloofsovertuiging, etc.).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
 
Bamboestokken.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Bamboestokken.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij hebben echter ook te maken met wetgeving ten aanzien van minimale bewaartermijn van transactiegegevens. De wettelijke bewaartermijn bedraagt thans 7 volle kalenderjaren.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Alleen onze medewerkers die dat voor hun functie vereisen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Daarnaast heeft onze ICT dienstverlener toegang tot onze systemen om beheer en onderhoud uit te kunnen voeren (zie ook hierna onder het kopje “delen van persoonsgegevens met derden”).
 
Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers ook tot geheimhouding. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bamboestokken.com verkoopt uw gegevens niet aan derden.
 
Bamboestokken.com verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld voor de rechtstreekse levering van goederen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (waaronder onze ICT dienstverlener), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bamboestokken.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen, doorsturen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bamboestokken.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@bamboestokken.com
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bamboestokken.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Dit betreft zowel technische als organisatorische maatregelen. Zo worden uw gegevens opgeslagen op een server die wij in eigen beheer hebben. Daarnaast gebruiken wij alleen betrouwbare standaard bedrijfssoftware voor de registratie van uw gegevens (waaronder Microsoft Office en Exact Globe).
 
Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 
Bamboestokken.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Contactgegevens 

Bamboestokken.com
Pottenveld 3
4043 AB OPHEUSDEN
Tel: +31 (0) 85 – 7823500 
Email: Info@bamboestokken.com

Wat klanten over ons zeggen

http://Ruth%20Bamboestokken
Neem contact op voor service én specialistisch advies
Bel +31 (0) 85 782 3500 Vandaag zijn wij bereikbaar tot 17:00
Whatsapp +31 (0) 85 782 3500 Antwoord binnen 30 minuten

Bezoek onze showroom en/of haal gelijk je bestelling op

10.000 m² aan voorraad
Bamboestokken.com
Pottenveld 3
4043 AB, Opheusden
Route beschrijving
Openingstijden
Ma t/m vrijdag: 7:00 - 17:30 uur
Za: 7:00 - 12:00 uur
Gesloten op: 2e Pinksterdag (20/05)
Storage
Nederland met pin
Nederland met pin